2589/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2589/QĐ-UBND
Bổ nhiệm lại ông Hà Đình Hậu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT838569221-7-20201593675839639_(xungnd)(03.07.2020_11h16p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước