105/GP-UBND
Chi tiết văn bản
105/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel xã Đông Nam, huyện Đông Sơn.
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT937545863-6-20201592448071757_quyennd_19-06-2020-07-50-39_signed.pdf
 Trở về trang trước