618/VP-KTTC
Chi tiết văn bản
618/VP-KTTC
Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng Công trình đường vào Khu di tích lịch sử và cách mạng tháng 8 Chùa Vĩnh Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 05/10/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp618.doc
 Trở về trang trước