15282/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15282/UBND-VX
Tham mưu giải quyết đề nghị của CTCP Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Thanh Hóa tại Tờ trình số 205/TTr-CTGDĐT ngày 01/11/2019
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15282.signed.pdf
 Trở về trang trước