2596/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2596/QĐ-UBND
Ủy quyền thanh toán chi phí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới Trường THCS Chu Văn An đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm TDTT huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) trên địa bàn huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT306714231-7-20201593749267678_(xungnd)(03.07.2020_16h04p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước