160/GP-UBND
Chi tiết văn bản
160/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 11/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp160.signed.pdf
 Trở về trang trước