554/VP-KTTC
Chi tiết văn bản
554/VP-KTTC
Nghiên cứu, đề xuất chủ trương đại tu xe ô tô của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/09/2011
Người ký Cù Đình Hiền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp554.doc
 Trở về trang trước