9/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
9/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ
Ngày ban hành 21/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd09_signed.PDF
 Trở về trang trước