2587/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2587/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT886998775-7-20201593682008837_quyenpd_03-07-2020-09-46-38_signed.pdf
 Trở về trang trước