2437/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2437/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT433459421-6-20201592883331885_xungnd_25-06-2020-11-35-33_signed.pdf
 Trở về trang trước