2283/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2283/QĐ-UBND
Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Bảo Chi chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án chợ Đầm tại xã Xuân Thiên, Thọ Xuân.
Ngày ban hành 18/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT789352917-6-20201592365038734chanth17.06.2020_13h38p00_quyennd_17-06-2020-15-46-07_signed.pdf
 Trở về trang trước