2577/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2577/QĐ-UBND
Cho phép đổi tên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Tân Ninh thành Hội Cựu thanh niên xung phong thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT461306933-7-20201593660995917_quyennd_02-07-2020-21-48-03_signed.pdf
 Trở về trang trước