8763/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8763/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TCDT ngày 24/6/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT854025235-7-20201593681446683_(thinhnd)(02.07.2020_16h32p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước