15252/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15252/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị bổ sung mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15252.signed.pdf
 Trở về trang trước