8782/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8782/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 01/7/2020
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT59464155-7-20201593677927684_(thinhnd)(03.07.2020_07h19p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước