58/VP-THKH
Chi tiết văn bản
58/VP-THKH
Đề nghị thông báo về Diễn đàn doanh nghiệp Xuân Nhâm Thìn 2012
Ngày ban hành 13/02/2012
Người ký Đỗ Quốc Cảnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp58.pdf
 Trở về trang trước