814/VP-KSTTHC
Chi tiết văn bản
814/VP-KSTTHC
Phản ánh những sai khác trong bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã so với quy định trong QPPL hiện hành
Ngày ban hành 29/12/2011
Người ký Đỗ Quốc Cảnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm vp814.pdf vp814pl.doc
 Trở về trang trước