3714/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3714/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT100474695-9-20211632295125573_liemmx_22-09-2021-21-08-18_signed.pdf
 Trở về trang trước