8773/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8773/UBND-VX
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1935/TTr-SGDĐT ngày 01/7/2020 về mua thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới năm học 2020-2021
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT186992797-7-20201593658609631_(thinhnd)(03.07.2020_07h23p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước