15231/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15231/UBND-CN
Công ty CP Thương mại Linh Giang Nam xin cấp phép khai thác một phần mỏ cát số 09 xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tương ứng với số tiền trúng đấu giá mà đơn vị đã đóng
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15231.signed.pdf
 Trở về trang trước