vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
4677/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Tĩnh Giad4677.signed.pdf
4678/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quảng Xươngd4678.signed.pdf
4679/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Yên Địnhd4679.signed.pdf
4680/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Ngọc Lặcd4680.signed.pdf
4681/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Látd4681.signed.pdf
4682/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuând4682.signed.pdf
4683/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơnd4683.signed.pdf
4684/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thiệu Hóad4684.signed.pdf
4685/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nông Cốngd4685.signed.pdf
4686/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Xuând4686.signed.pdf
4687/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơnd4687.signed.pdf
4688/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộcd4688.signed.pdf
4689/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóad4689.signed.pdf
4690/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Như Thanhd4690.signed.pdf
4691/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hoằng Hóad4691.signed.pdf
4692/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hà Trungd4692.signed.pdf
4693/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Lang Chánhd4693.signed.pdf
4694/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Sơnd4694.signed.pdf
4695/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nga Sơnd4695.signed.pdf
4696/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơnd4696.signed.pdf
4697/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộcd4697.signed.pdf
4698/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thọ Xuând4698.signed.pdf
4699/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Bỉm Sơnd4699.signed.pdf
4700/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thạch Thànhd4700.signed.pdf
4701/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủyd4701.signed.pdf
4702/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhThành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thướcd4702.signed.pdf
4648/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lê Đình Thời ở thôn 6, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn với hộ ông Lê Đình An ở thôn 15, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóad4648.signed.pdf
4649/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóad4649.signed.pdf
4652/QĐ-UBND11/11/2019Chủ tịch UBND tỉnhCông bố thủ tục hành chính liên thông trong việc cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóad4652.signed.pdf